1.2% gpm parama

Alumni bendruomenės rėmėjų parama yra pagrindinis Licėjaus Alumni paramos šaltinis – dėkojame už 2019-aisiais skirtą paramą! 2019 m. lapkritį 2% GPM paramos būdu Licėjaus Alumni gavo 2,938.5 EUR (už 2018 m. mokestinį laikotarpį).

2019 M. PARAMĄ NAUDOJOME:

1. Licėjaus Alumni tradicijoms – Sąskrydžiui ir Kalėdoms
2019 m. Sąskrydis ir Kalėdos sutraukė rekordinius dalyvių skaičius (bent 5 metų laikotarpyje). Sąskrydyje diskutavome apie dirbtinį ir emocinį intelektus, gerėjomės Vilkinės rajono apylinkėmis, orientacines varžybas organizavo I. Valaitė (X laida), žaisti keli stalo žaidimai, sutikome mokytojus, koncertavo G. Trinkūnaitė, pirtis buvo karšta... LA Kalėdoms E. Stankevič (XVII laida) paruošė protų kovas, žaidėme susipažinimo žaidimus, neformaliai kalbėjome su S. Jurkevičiumi, prisiminėme senus draugus ir susipažinome su naujais.
2. LA Stipendijai administruoti
LA Stipendija – reikšminga finansinė parama aukštų tikslų siekiantiems alumnams (2019 m. suteikta 11 000 EUR paramos) ir Alumni bendruomeniškumo ir socialinės atsakomybės ženklas. Teikdami Stipendiją kasmet nuo 2011-ųjų, dalinai finansavome jau 17-os licėjaus alumnų studijas ar švietimo projektus.
3. LA Diskusijoms ir sporto turnyrams
Surengėme diskusijas festivalyje Būtent! apie technologijas ir (ne)laisvę ir Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete apie profesinę karjerą sporto srityje ir sporto reikšmę kasdieniniame gyvenime, o Licėjaus Alumni futbolo, krepšinio ir stalo teniso turnyruose pagerinome arba pakartojome dalyvių laidų diapazono rekordus. 2 iš 4 turnyrų sudalyvavo rekordiškai daug sportininkų.

KVIEČIAME IR ŠIEMET SKIRTI DALĮ PAJAMŲ MOKESČIO LICĖJAUS ALUMNI ASOCIACIJAI

Skirdami dalį GPM ne tik leidžiate augti Licėjaus Alumni bendruomenei, bet ir skatinate socialinį Lietuvos visuomenės aktyvumą.

Nuo 2020 m. Licėjaus Alumni asociacijai ir kitiems paramos gavėjams galima skirti iki 1.2% GPM (iki 2019 m. buvo 2%). Procentas pasikeitė, kai apjungus darbuotojo ir darbdavio mokamas GPM bei soc. draudimo įmokas dirbančiųjų darbo (bruto) užmokestis padidėjo 28.9%.


Vilniaus licėjaus 30-mečio minėjimui

Šiemet licėjus švenčia jubiliejų – Jūsų parama padėtų surengti kuo kokybiškesnį ir įsimintinesnį renginį.

LA Stipendijos išlaidoms padengti

1.2% GPM parama bus naudojama ir LA Stipendijos mokesčiams ir administracinėms išlaidoms finansuoti.

Teminėms LA diskusijoms ir kitiems renginiams

Kokybiškų ir augančių LA renginių tradicijos palaikymui Jūsų paramos dėka apmokėsime reikalingas renginių administracines išlaidas ir apdovanojimus.


KVIEČIAME IR ŠIEMET SKIRTI DALĮ PAJAMŲ MOKESČIO LICĖJAUS ALUMNI ASOCIACIJAI

Kaip pateikti Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį (FR0512 formą):

1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS): https://deklaravimas.vmi.lt

2. Viršuje spauskite Deklaravimas, tuomet kairiajame meniu šone – Pildyti formą.

3. Tarp Dažniausiai pildomos formos pasirinkite Prašymas skirti paramą.

4. Formos FR0512 eilutėje paspauskite ant gaublio (Pildyti formą tiesiogiai portale).

5. Formoje įrašykite duomenis šiuose laukuose:
1 Asmens kodas
3V Vardas
3P Pavardė
5 Mokestinis laikotarpis: 2019 m.
6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams: pažymėti
E1 Gavėjo tipas: žymėti 2 – Paramos gavėjas
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): įrašyti Licėjaus Alumni asociacijos kodą – 300678192
E3 Mokesčio dalies paskirtis: nebūtina rašyti. Jei norite, galite nurodyti LICĖJAUS ALUMNI VEIKLAI
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 1,20 (arba Jūsų norimas dydis)
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: pasirinkite, iki kurių metų norite skirti paramą (pvz., iki 2023 m.)

6. Viršutiniame meniu galite spausti Klaidų taisymas – pasitikrinimui, ar visi reikalingi langeliai užpildyti.

7. Paskutinis žingsnis – viršutiniame meniu (dešinėje) paspausti Pateikti deklaraciją arba Pasirašyti el. paštu ir pateikti.