licėjaus alumni stipendija

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Bendri

Kas ir kaip išrenka LAS laimėtojus?

Pretendentų į LAS paraiškas vertina LAS Komisija. Komisiją kasmet sudaro 8-10 alumnai iš skirtingų laidų, tarp kurių yra LA Tarybos ir VLAAUK atstovai.

Koks LAS fondo lėšų šaltinis?
LAS fondą sudaro individualių alumnų bei kitų su licėjumi susijusių asmenų aukojamos lėšos, taip pat parama iš Vilniaus Lietuvos Tūkstantmečio Rotary Klubo bei VLAAUK. Pagrindinis VLAAUK pajamų šaltinis – Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ir dirbančių alumnų parama.
Kas kuruoja LAS?
Bendradarbiaujant su LA Taryba, LA Stipendiją kuruoja bei lėšų rinkimą organizuoja maža savanorių komanda – alumnai, tikintys LA bendruomenės galia ir jaunųjų alumnų potencialu.

Kandidatams

Kaip įvertinti, kokio dydžio paramos reikia mano tikslui įgyvendinti?

LA Stipendija skiriama pagalbai susimokėti už mokslą arba pragyvenimo išlaidoms besimokant padengti. Oficiali pasirinkto kurso kaina ir/arba realistiška pragyvenimo kaina mieste, kuriame yra švietimo įstaiga, turėtų būti pirmas atskaitos taškas vertinant reikalingos paramos kiekį. Prašomas paramos dydis taip pat turėtų atspindėti kitus prieinamus pajamų šaltinius – santaupas, esamas/planuojamas pajamas, kitas stipendijas ir pan. Esant akivaizdžiam skirtumui tarp reikalingos sumos ir LAS pajėgumų, kandidatai turėtų paaiškinti, kaip planuoja surinkti trūkstamas lėšas.

Ar stipendija skiriama tik magistro/doktorantūros studijoms remti? Ar stipendija skiriama tik studijoms prestižinėse ugdymo įstaigose?
LA Stipendija gali būti skiriama visoms dieninėms bakalauro, magistro ar doktorantūros studijoms. LAS paskirtis nėra orientuota tik į alumnus studijuojančius / planuojančius studijuoti prestižinėse ugdymo įstaigose – pirmenybė teikiama alumnams turinčius ribotus finansinius išteklius.
Kokie dokumentai reikalingi paraiškai teikti? Ar dokumentai, pridedami prie paraiškos, turi būti parašyti/išversti į lietuvių kalbą?
Su paraiškos forma kandidatų prašome pateikti motyvacinį laišką (iki 500 žodžių).

Taip pat reikalingi papildomi dokumentai:
  • Gyvenimo aprašymas, CV (lietuvių arba anglų kalba);
  • Rekomendacija lietuvių arba anglų kalba (mokytojo, darbdavio, dėstytojo, darbo vadovo, organizacijos vadovo);
  • Mokymosi rezultatai iš dabartinės/paskutinės mokymosi įstaigos (originalo kalba);
  • Pasiekimai olimpiadose, konkursuose; taip pat tinka įvairūs apdovanojimai, stipendijos, kiti svarbūs pasiekimai (originalo kalba)
Užpildžius paraiškos formą, priedai turėtų būti siunčiami el. paštu stipendija@licejausalumni.lt iki gegužės 1 d. 23:59 Lietuvos laiku.

Rėmėjams

Kas ir kokiomis sumomis remia LAS?

Šiuo metu rėmėjų rate džiaugiamės turėdami alumnus nuo I iki XVII laidos bei liceistų tėvus.

Rėmėjų ratui plečiantis, kasmet taip pat didėja ir vidutinis paramos dydis: 2019 m. aukų dydis svyravo nuo 50 EUR iki 1 000 EUR, o vidutiniškai alumnai rėmė net po 275 EUR!

Nepaisant statistikos, bet kokio dydžio parama yra aukso vertės! 💰 Kviečiame nelikti abejingais, prisijungti prie LAS rėmėjų ir taip prisidėti prie ambicingų alumnų tikslų įgyvendinimo bei prie LA bendruomenės stiprėjimo!

Ar prisidedant prie LAS fondo galima nurodyti paramos tikslą (laimėtojo profilį, studijų tikslą ar pan.)?
Šiuo metu LA Stipendija skiriama pagal bendrus kriterijus ir galimybė rėmėjams nukreipti paramą konkretaus profilio kandidatams nėra numatyta.

Jei planuojate LAS paremti didele suma ir norėtumėte nurodyti konkretų tikslą, susisiekite su mumis adresu stipendija@licejausalumni.lt – mielai aptarsime galimybes įsteigti atskirą substipendiją ir jos potencialias sąlygas.