licėjaus alumni stipendija

LAS 2024

Paraiškos 2024 LA Stipendijai gauti priimamos iki balandžio 30 d.

TEIK SAVO PARAIŠKĄ!

Laimėtojai bus paskelbti liepos mėnesį.
Licėjaus Alumni Stipendija – kasmet nuo 2011 metų licėjaus alumnų skiriama finansinė parama ambicingiems bendruomenės nariams. Pagrindinis stipendijos tikslas – sumažinti finansines kliūtis alumnams siekiant ambicingų su išsilavinimu ir asmeniniu tobulėjimu susijusių tikslų. LA Stipendija jau padėjo daugiau nei 30 alumnų siekti mokslo viršūnių, tobulėti ir įgyvendinti svajones!

Pradedame keturioliktą Licėjaus Alumni Stipendijos sezoną!

Domantas Jankauskas (XI laida): „Alumnai pasitiki šia stipendija. Per 13 metų 80 liceistų paramai jau skyrė beveik ketvirtį milijono eurų. Šiemet siekiame pagerinti pernykštį rekordą ir surinkti daugiau nei 60 tūkst. eurų — ir keli šimtai eurų tavo paramos priartins mus prie šio tikslo. Remiantys stipendiją gali pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje, ir taip efektyviai įdarbinti savo paramą. Kviečiu prisidėti!”

Agata Kazakevič (XXXI laida): „Galiu drąsiai teigti, kad be Licėjaus Alumni stipendijos nebūčiau galėjusi pasirinkti šio universiteto, kuriame veikia tokia stipri mokslo bendruomenė, motyvuojanti prisidėti prie technologinės pažangos. Jūsų parama stipendijai atveria liceistams duris į aukšto lygio mokslą. Kviečiu prisidėti!“

Pernai LA Stipendijos fondas pasiekė rekordinę 60 000 EUR sumą. Turime užsibrėžę tikslą į 2024 metų fondą surinkti apie 60 000 ‐ 70 000 EUR.
PAREMK ŠIANDIEN!

Šiuo metu LA Stipendijos fonde:

64 000 EUR ~98%

Džiaugiamės jau ketvirtus metus prie stipendijos rėmėjų prisijungiant Mariaus Jason Jakulio (MJJ) fondui!

Mariaus Jakulio Jason fondas sukurtas teikti finansinę paramą gabiems verslo kūrėjams, akademikams ir studentams, kurie gali ir nori prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo. Fondo žinių kryptis – tai stipendijos aktyvių, pilietiškų ir gabių lietuvių magistro studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose, kad grįžę po mokslų jie konkrečiais darbais ir savo žiniomis prisidėtų prie Lietuvos ateities kūrimo.

Daugiau apie suteiktus mokslo grantus bei stipendijas studijoms skaitykite [čia].

Kandidatai į LA Stipendiją, kurie savo netolimą ateitį sieja su Lietuva, gali pretenduoti į papildomą MJJ fondo skiriamą paramą.