licėjaus alumni stipendija

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Bendri

Kas ir kaip vertina LAS paraiškas?

Pretendentų į LAS paraiškas vertina LAS Komisija. Komisiją kasmet sudaro 8-10 alumnai iš skirtingų laidų, tarp kurių yra ir Vilnius Lyceum Alumni Association UK (VLAAUK) atstovai.

Koks LAS fondo lėšų šaltinis?
LAS fondą sudaro individualių alumnų bei kitų su licėjumi susijusių asmenų aukojamos lėšos, taip pat parama iš MJJ fondo bei VLAAUK. Pagrindinis VLAAUK pajamų šaltinis – Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ir dirbančių alumnų parama.
Kas kuruoja LAS?
Bendradarbiaujant su VLAAUK, LA Stipendiją kuruoja bei lėšų rinkimą organizuoja maža savanorių komanda – alumnai, tikintys LA bendruomenės galia ir jaunųjų alumnų potencialu.

Kandidatams

Ko tikėtis pateikus paraišką?

Gavusi paraišką ir reikiamus priedus, LA Stipendijos komanda informuoja kandidatus, kad jų paraiška priimta. Gegužės pirmoje pusėje Stipendijos kandidatai turi būti pasiruošę atsakyti į LAS Komisijos klausimus. Šie gali būti įvairios kilmės – apie kandidato pasirinktą studijų programą, motyvaciją, tikslus, finansavimo šaltinius ir kt. Komisijos klausimus kandidatams perduoda LA Stipendijos komanda, kandidatų nurodytu el. pašto adresu. Atsakymams pateikti kandidatai turi ~1 savaitę.

Kaip įvertinti, kokio dydžio paramos reikia mano tikslui įgyvendinti?

LA Stipendija skiriama pagalbai susimokėti už mokslą arba pragyvenimo išlaidoms besimokant padengti. Oficiali pasirinktos studijų programos kaina ir/arba realistiška pragyvenimo kaina mieste, kuriame yra švietimo įstaiga, turėtų būti pirmas atskaitos taškas vertinant reikalingos paramos kiekį. Prašomas paramos dydis taip pat turėtų atspindėti kitus prieinamus pajamų šaltinius – santaupas, esamas/planuojamas pajamas, kitas stipendijas ir pan.

Ar stipendija skiriama tik magistro/doktorantūros studijoms remti? Ar stipendija skiriama tik studijoms prestižinėse ugdymo įstaigose?
LA Stipendija gali būti skiriama visoms bakalauro, magistro ar doktorantūros studijoms. (Studijos gali vykti įprastiniu/kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, gali būti dieninio arba neakivaizdinio tipo.) LAS paskirtis nėra orientuota tik į alumnus studijuojančius / planuojančius studijuoti prestižinėse ugdymo įstaigose – pirmenybė teikiama alumnams turinčius ribotus finansinius išteklius.

Kandidatai norintys pretenduoti į papildomą MJJ fondo paramą turi atitikti papildomus kriterijus: siekti studijuoti MAGISTRO studijų programoje ir įsipareigoti baigus studijas grįžti dirbti Lietuvoje ne mažiau nei 3 metus (galimas atidėjimas/tarpiniai išvykimai)
Ar yra papildomi kriterijai norint pretenduoti į papildomą MJJ fondo paramą?
Kandidatai norintys pretenduoti į MJJ fondo paramą turi atitikti papildomus kriterijus: siekti studijuoti MAGISTRO studijų programoje ir įsipareigoti baigus studijas grįžti dirbti Lietuvoje ne mažiau nei 3 metus (galimas atidėjimas/tarpiniai išvykimai).

Paraiškos formoje kandidatams suteikiama galimybė pasirinkti, ar jie atitinka papildomus kriterijus / nori pretenduoti į MJJ fondo paramą. Kandidatų į MJJ fondo paramą prašoma atsakyti į papildomą klausimą paraiškos formoje.
Kokie dokumentai reikalingi paraiškai teikti? Ar dokumentai, pridedami prie paraiškos, turi būti parašyti/išversti į lietuvių kalbą?
Su paraiškos forma kandidatų prašome pateikti:
  • Motyvacinį laišką (iki 500 žodžių)
  • Gyvenimo aprašymą, CV (lietuvių ar anglų kalba)
  • Rekomendaciją lietuvių arba anglų kalba (mokytojo, darbdavio, dėstytojo, darbo vadovo, organizacijos vadovo)
  • Naujausius turimus mokymosi rezultatus iš dabartinės/paskutinės mokymosi įstaigos (originalo kalba)
  • Studijų kainos ir pragyvenimo išlaidų pagrindimą
Užpildžius paraiškos formą, priedai turėtų būti siunčiami el. paštu stipendija@licejausalumni.lt iki balandžio 30 d. 23:59 Lietuvos laiku.

Rėmėjams

Kas ir kokiomis sumomis remia LAS?

Šiuo metu individualių rėmėjų rate džiaugiamės turėdami alumnus nuo I iki XIX laidos.

Rėmėjų ratui plečiantis, kasmet taip pat didėja ir vidutinis paramos dydis: 2020 m. aukų dydis svyravo nuo 50 EUR iki 3 400 EUR, o vidutiniškai alumnai rėmė net po 730 EUR!

Nepaisant statistikos, bet kokio dydžio parama yra aukso vertės! 💰 Kviečiame nelikti abejingais, prisijungti prie LAS rėmėjų ir taip prisidėti prie ambicingų alumnų tikslų įgyvendinimo bei prie LA bendruomenės stiprėjimo!

Ar prisidedant prie LAS fondo galima nurodyti paramos tikslą (laimėtojo profilį, studijų tikslą ar pan.)?
Šiuo metu LA Stipendija skiriama pagal bendrus kriterijus ir galimybė rėmėjams nukreipti paramą konkretaus profilio kandidatams nėra numatyta.

Jei planuojate LAS paremti didele suma ir norėtumėte nurodyti konkretų tikslą, susisiekite su mumis adresu stipendija@licejausalumni.lt – mielai aptarsime galimybes įsteigti atskirą substipendiją ir jos potencialias sąlygas.